Изменения в ПДД

 

 

 

 

 

5 мая вступили в силу изменения к Правилам дорожного движения, установленные постановлением Кабинета Министров Украины N395 от 22 апреля 2009 года.

Согласно тексту документа, предельные скорости движения на украинских автодорогах остались прежними, то есть не более 130 км/час на автомагистрали и не более 110 км/час - на дороге для автомобилей (дороге с отдельными проезжими частями). При этом не более чем через 2 км от места установки соответствующих ограничительных знаков должны быть установлены знаки, указывающие на конец ограничения скорости.

У собственников дорог с согласия ГАИ с обязательным установлением соответствующего знака есть возможность увеличивать предельную скорость на хороших дорогах.

Постановлением Кабмина также оговорено, что знаки 3.29 (ограничение максимальной скорости) и 3.31 (зона ограничения максимальной скорости) не могут быть установлены без знака 1.37 (дорожные работы). Если такие знаки установлены не в месте осуществления дорожных работ, то водитель не может быть привлечен к ответственности за их нарушение.

Напомним, ранее Кабинет Министров предполагал принять постановление об увеличении предельной скорости на украинских дорогах с 60 до 70 км/час, на магистралях с шестью полосами - до 80 км/час, а при наличии отбойника - 90 км/час. Целесообразность этого шага вызвала бурные дискуссии.

В частности, Министр внутренних дел Юрий Луценко заявил, что увеличивать лимит скорости следует лишь за пределами населенных пунктов. "Я не автомобилист, но прекрасно понимаю, что в Киеве разрешить ездить 90-110 км - это катастрофа во многих случаях", - пояснил он.

В свою очередь, Премьер-министр Юлия Тимошенко указывала на необъективность ограничений на скоростных дорогах. "Странная ситуация: скоростная дорога, ограничение 80-90, а в действительности в нормальных странах там можно двигаться со скоростью 120-130 км/час", - заявляла она.КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 22 квітня 2009 р. N 395
Київ

Про внесення змін до
Правил дорожнього руху

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Правил дорожнього руху, затверджених постановою  Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. N 1306  ( 1306-2001-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р., N 41, ст. 1852; 2005 р., N 2, ст. 86, N 27, ст. 1569; 2007 р., N 14, ст. 522, N 48, ст. 1978; 2008 р., N 52, ст. 1740, N 75, ст. 2526;  2009 р., N 11, ст. 321, N 14, ст. 420), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 31

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України
від 22 квітня 2009 р. N 395

ЗМІНИ,
що вносяться до Правил дорожнього руху
( 1306-2001-п )

1. У пункті 1.10:

абзац третій замінити абзацами такого змісту:
"автомагістраль - автомобільна дорога, що:

спеціально побудована і призначена для руху транспортних засобів, не призначена для в'їзду на прилеглу територію або виїзду з неї;

має для кожного напрямку руху окремі проїзні частини, відокремлені одна від іншої розділювальною смугою;

не перетинає на одному рівні інші дороги, залізничні і трамвайні колії, пішохідні і велосипедні доріжки, шляхи проходу тварин, має огородження на узбіччях і розділювальній смузі та обгороджена сіткою;
позначена дорожнім знаком 5.1 ( 306а-2001-п );"

У зв'язку з цим абзаци четвертий-сімдесят другий вважати відповідно абзацами восьмим-сімдесят шостим;

після абзацу двадцять сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:

"дорожні роботи - роботи, пов'язані з будівництвом, реконструкцією, ремонтом чи утриманням автомобільної дороги (вулиці), штучних споруд, споруд дорожнього водовідводу, інженерного облаштування, встановленням (ремонтом, заміною) технічних засобів організації дорожнього руху;"

У зв'язку з цим абзаци двадцять восьмий-сімдесят шостий вважати відповідно абзацами двадцять дев'ятим-сімдесят сьомим.

2. У підпункті "б" пункту 2.4 слова "технічний стан," виключити.

3. Підпункт "ґ" пункту 12.6 викласти в такій редакції:

"ґ) іншим транспортним засобам: на автомобільній дорозі, що позначена дорожнім знаком 5.1 ( 306а-2001-п ) - не більше 130 км/год., на автомобільній дорозі з окремими проїзними частинами, що відокремлені одна від одної розділювальною смугою - не більше 110 км/год., на інших автомобільних дорогах - не більше 90 км/год.".

4. Пункт 12.8 викласти в такій редакції:

"12.8. На ділянках доріг, де створені дорожні умови, що дають можливість рухатися з більш високою швидкістю, за погодженим з Державтоінспекцією рішенням власників доріг або органів, яким передано право на утримання таких доріг, дозволена швидкість руху може бути збільшена шляхом встановлення відповідних дорожніх знаків."

5. Доповнити Правила ( 1306-2001-п ) пунктом 12.10 такого змісту:

"12.10. Додаткові обмеження швидкості руху можуть бути встановлені виключно у разі проведення дорожніх робіт разом з попереджувальним знаком 1.37 ( 306а-2001-п ).

У разі коли дорожні знаки обмеження руху 3.29 та 3.31 ( 306а-2001-п ) встановлені без проведення дорожніх робіт або залишені після їх завершення, водій не може бути притягнений до відповідальності згідно із законодавством за перевищення встановлених обмежень швидкості руху.

Обов'язковим є встановлення дорожніх знаків 3.30 та 3.32 ( 306а-2001-п ) на відстані не більше ніж 2 кілометри від місця встановлення знака обмеження швидкості руху."


Постановление об отмене временного регистрационного талона

Кабінет Міністрів України;  Постанова  вiд 11.02.2009  № 124

Про внесення змін до Правил дорожнього руху
 

Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:

Внести до  Правил  дорожнього  руху,  затверджених постановою Кабінету Міністрів  України  від  10  жовтня  2001   р.   N   1306 ( 1306-2001-п   )  (Офіційний  вісник  України,  2001  р.,  N  41, ст. 1852;  2005 р.,  N 2,  ст.  86, N 27, ст. 1569; 2007 р., N 14, ст. 522, N 48, ст. 1978; 2008 р., N 52, ст. 1740, N 75, ст. 2526), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України           Ю.ТИМОШЕНКО

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 лютого 2009 р. N 124

ЗМІНИ,
що вносяться до Правил дорожнього руху ( 1306-2001-п )

 
1. У  підпункті  "б"  пункту   2.1   слова   "чи   тимчасовий реєстраційний  талон" замінити словами "або реєстраційний чи інший засвідчений в установленому порядку документ, що підтверджує право керування,   користування   чи  розпорядження  таким  транспортним засобом".

2. У пункті  2.2  слова  "яка  має  тимчасовий  реєстраційний талон" замінити словами "яка використовує такий транспортний засіб на законних підставах".

3. Абзац третій підпункту 8.7.3  "е"  після  слів  "червоному сигналі  світлофора"  доповнити словами "з крайньої правої (лівої) смуги руху".

4. Доповнити пункт 16.9 абзацом такого змісту:

"Під час руху в напрямку стрілки зеленого кольору на таблиці, встановленій на рівні червоного сигналу світлофора із вертикальним розташуванням сигналів,  водій повинен зайняти крайню праву (ліву) смугу  руху  та  дати дорогу транспортним засобам і пішоходам,  що рухаються з інших напрямків.".

11.02.2009 - Прийняття
05.03.2009 - Набрання чинності

Публiкацiї документа
Урядовий кур'єр вiд 05.03.2009 - № 40
Офіційний вісник України вiд 06.03.2009 - 2009 р., № 14

<< Назад